Hyppää sisältöön

Toteutus


Käyttöönoton toteutusvaiheessa toteutetaan käyttöönottosuunnitelman mukaiset tehtävät. Onnistunut käyttöönotto vaatii huolellisen suunnittelun lisäksi toteutukselta korkeaa tuotosten laatua ja tämä puolestaan riittävän seurannan ja tuotosten sisällön varmistamisen.

Toteutusvaiheen keskeiset tehtävät

  • käyttöönoton tehtävien toteuttaminen suunnitelman mukaisesti
  • tuotosten seuranta ja laadullinen arviointi
  • testaaminen ja hyväksyminen
  • päätös uuden toimintamallin mukaisen toiminnan aloittamisesta (Go Live)
  • uuden toiminnan tehostettu tukeminen ja siirtyminen normaaliin tuotantotilaan 

Ohjeet ja työkalut