Hyppää sisältöön

Liittyminen


Viranomaisilta yhteiskäyttöiseen Luvat ja valvonta -palveluun liittyminen ja sen käyttäminen edellyttävät Palvelun ehtojen hyväksymistä. Lähettäessään liittymislomakkeen ensimmäisen kerran palvelun hallintaan, katsotaan viranomaisen hyväksyneen Palvelun ehdot ja liittyneen palveluun.

Palvelun ehtojen lisäksi viranomaisen kannattaa tutustua palvelun hallintamalliin. Hallintamalli esittelee palvelun yhteiset säännöt, joilla varmistetaan palvelun toimiva hallinto ja tuottaminen sitä käyttäville viranomaisille.

Kuvituskuva liittymisestä.

Liittyvät viranomaiset

Luvat ja valvonta -palvelu on tarkoitettu kaikille Suomen viranomaisille, joilla on lupa- ja valvonta-toimintaa. Näitä ovat mm. kuntien ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta, pelastuslaitokset, sairaanhoitopiirit, poliisilaitokset, hyvinvointialueet, valtion virastot ja laitokset. Tästä poikkeuksena ovat Ahvenanmaan itsehallintoalueen viranomaiset, joiden toimintaa Luvat ja valvonta -palvelu ei tällä hetkellä voi tukea.

Yhteisiä tunnusmerkkejä liittyville viranomaisille on lupien ja valvonnan järjestäminen omalla alueella (toimivaltainen viranomainen) ja näihin liittyvien palveluiden tarjonta asiakkaille (luvan hakijat).

Liittyminen ja asiointien liitokset

Viranomainen liittyy Luvat ja valvonta -palveluun vain kerran – ensimmäisen asiointiliitoksen yhteydessä. Tämän jälkeen viranomainen on liittyneenä palvelua hyödyntävänä osapuolena niin kauan kuin viranomaisella on asiointeja liitettynä palvelussa.

Viranomainen voi liittää, tehdä muutoksia nykyisiin liitoksiin tai kytkeä irti palvelusta asiointejaan omien tarpeidensa mukaisesti. Liitokset, muutokset liitoksiin ja irtikytkennät tehdään hallintamallin palvelukuvauksessa esitetyn palvelulupauksen ja -tasojen mukaisesti. 

Kustannukset ja palvelun maksuttomuus

Luvat ja valvonta -palveluun liittyminen ja sen viranomais- ja asiakaskäyttö ovat maksuttomia. Liittyessään ja käyttäessään palvelua viranomaiselle kuitenkin muodostuu kustannuksia, joihin on hyvä varautua ennakkoon. Lisää käyttöönottoon liittyvistä resurssitarpeista, mahdollisista syntyvistä kustannuksista ja muista käyttöönottoon liittyvistä huomionarvoisista asioista löydät Käyttöönotto -osiosta.

Tutustu liittymisohjeisiin viranomaisittain