Hyppää sisältöön

Pelastuslaitokset


Pelastuslaitoksien liittyminen ja asiointien liitokset Luvat ja valvonta -palveluun on tähän saakka toteutettu yhteistyössä niin kutsutun isäntäkunnan hallinnon kanssa. Jatkossa, kun pelastuslaitokset siirtyvät osaksi hyvinvointialueita, liittymiset ja asiointien liitokset Luvat ja valvonta -palveluun tehdään hyvinvointialueen hallinnossa. Koska edellä mainituissa liittymisen toimintatavat ja prosessi eroavat, on pelastuslaitoksien liittyminen ja asiointien liitokset eriytetty omiksi ohjeikseen kuntahallinnon aikana ja osana hyvinvointialuetta.

Kuva liittymisprosessista

Liittymiseen varattava aika

Asiointien liittämiseen Luvat ja valvonta -palveluun on hyvä varata riittävästi aikaa. Tehtävät usein sisältävät odottelua mm. tarvittavien hakemusten ja ilmoitusten käsittelyjonoista johtuen. Tyypillisesti asiointien liittäminen kestää 8-10 viikkoa, jossa merkittävä osa ajasta kuluu liittyvän organisaation toimintojen ulkopuolella. Tämä aika kannattaa osaltaan hyödyntää palvelun käyttöönoton valmisteluissa ja toteutuksen tehtävissä, jotta liitettävät asioinnit saadaan sujuvasti käyttöön.

Liittymisen vaiheet

Liittymisen vaiheet on jaettu kolmeen eri osioon seuraavasti:

  • Vaiheet 1 – 3 mahdollistavat Luvat ja valvonta -palvelun käytön. Ilman näissä vaiheissa käyttöönotettuja toiminnallisuuksia viranomaisen ei ole mahdollista käyttää Luvat ja valvonta -palvelua.
  • Vaiheissa 4 – 5 kootaan pelastuslaitoksen Luvat ja valvonta -palvelun kautta asiakkaalle tarjoamat asioinnit ja niiden käyttöparametrit, sekä annetaan vahvistus käyttöönottovalmiudesta palvelun puolelta
  • Vaiheessa 6 organisaatio liittää Luvat ja valvonta -palvelun osaksi pelastuslaitoksen asiointitarjontakanavia

Liittyminen kuntahallinnon aikana

Vaihekohtaiset ohjeet löydät alla olevista linkeistä. On tärkeää, että vaiheistusta seurataan ohjeiden mukaisesti käyttökelpoisen lopputuloksen varmistamiseksi.

Liittyminen osana hyvinvointialueen hallintoa

Kun pelastuslaitoksen hallinto on siirretty isäntäkunnalta hyvinvointialueelle, tulee pelastuslaitoksen liittyminen ja asiointien liitokset tehdä hyvinvointialueiden liittymisohjeiden mukaisesti.