Hoppa till innehåll

Tjänsten­ enligt helheterna


Följande tillstånds- och tillsynshelheter är i produktion i tjänsten:

Servicehelheten för produktionsanläggningar

I servicehelheten ingår bland annat myndighetsärenden för produktionsanläggningar för förnybar energi relaterade till myndigheternas försörjningsskyldighet (nationell lagstiftning Lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi / EU RED II-direktivet).