Hoppa till innehåll

Tjänstens roll


Tjänstens roll är att agera som mellanhand mellan kundens servicebehov och myndighetens enskilda tillstånds- och tillsynstjänster samt samla olika myndigheters tjänster för kunden och förstärka myndigheternas arbete och informationsförmedling.

För kunden (tillståndssökanden) möjliggör den ovan beskrivna servicekedjan tillstånds- och tillsynstjänster från en enda digital servicepunkt, uppföljning av handläggningen och vid behov komplettering av anhängiga ansökningar samt en kommunikationskanal kopplad till ärenden mellan kunden och en behörig myndighet.

Bild av Tillstånds- och tillsynsskiktets roll mellan kunderna och myndigheterna
Bild: Tillstånds- och tillsynsskiktets roll mellan kunderna och myndigheterna

När myndigheten inför tjänsten Tillstånd och tillsyn som en del av sina tjänster ändras verksamheten enligt följande:

  • Myndigheter som saknar e-tjänster (tillståndsansökningar tas emot på konventionella sätt bland annat per e-post samt på nät- och pdf-blanketter och pappersblanketter): vid sidan av de konventionella tjänsterna införs en elektronisk Förenklad e-tjänst (bilden till vänster)
  • Myndigheter med e-tjänster: myndighetens e-tjänster ansluts till  tjänsten Tillstånd och tillsyn med hjälp av ett elektroniskt kommunikationsgränssnitt (bilden till höger). Myndighetens e-tjänster och dess myndighetsspecifika egenskaper utnyttjas i servicekedjan.

Tjänsten Tillstånd och tillsyn ersätter inte myndigheternas egna tjänster (elektroniska eller konventionella) eller ärendehantering. Tjänsten Tillstånd och tillsyn och myndighetens e-tjänster är sammanlänkade som en helhetstjänst för kunden. Läs mer om fördelarna med tjänsten för kunder och myndigheter.