Hyppää sisältöön

Palvelun hyödyt


Tähän osioon on koottu palvelun keskeiset hyödyt asiakkaille ja viranomaisille. Luvat ja valvonta -palvelu mahdollistaa mm.

Viranomaisille

 • kustannustehokkaan ja laajasti tunnetun yhden luukun sähköisen asiointipisteen tarjoamisen asiakkaille
 • viranomaisten tunnistamisen ja toimivaltuuksien tarkistamisen turvallisesti kansallisesti hyväksytyllä menetelmällä (Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet palvelut)
 • asiakkaan lupatarpeen selvittämisen: työväline, jolla viranomaisen lupa- ja valvontavaatimukset muutetaan sarjaksi selkeitä kysymyksiä ja vastauksia asiakkaalle tämän toiminnan määrittämiseksi
 • yhteisen näkymän asiakkaan asiointikokonaisuuteen kaikille siinä mukana oleville viranomaisille
 • yhteisestä näkymästä sujuvan pääsyn asiakkaan ja asiointien tietoihin, sekä asiointien tilatietoon  
 • tietojen välityksen luotettavasti suoraan viranomaisjärjestelmiin tai virkailijalle Luvat ja valvonta -palvelun käyttöliittymään (Kevytasiointi)
 • herätteet (sähköposti) viranomaisille asiointien käynnistymisestä ja muutoksista
 • viranomaisen ja asiakkaan välisen kirjallisen viestinnän kohdennetusti asiointiin tai yleisesti asiakkaan asiointikokonaisuuteen liittyen. Viestit näkyvät asiakkaalle ja asiointikokonaisuudessa mukana oleville viranomaisille
 • palvelussa tarjottujen asiointien määräaikojen laskennan, jossa palvelu laskee ja seuraa asiointien käsittelyn määräaikaan perustuvaa etenemistä ja lähettää etenemisestä herätteitä. Ominaisuutta hyödynnetään mm. silloin, kun asiointien käsittelyajasta on määrätty lailla

Asiakkaille

 • asiakkaan tunnistamisen ja toimivaltuuksien tarkistamisen turvallisesti kansallisesti hyväksytyllä menetelmällä (Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet palvelut)
 • asiakkaan lupatarpeen selvittämisen: vastaamalla toimintaansa koskeviin kysymyksiin asiakas saa luettelon tarvitsemistaan lupa- ja valvonta-asioinneista
 • yhteinen näkymä asiointikokonaisuuden seurantaan  – asiointien tila ja toimenpiteitä tarvitsevat asioinnit näkyvät yhdestä näkymästä
 • herätteet (sähköposti) asiakkaalle viranomaisien toimista asioinneissa (mm. selvitys ja tietopyynnöt)
 • asiakkaan ja viranomaisen välisen kirjallisen viestinnän kohdennetusti asiointiin tai yleisesti asiakkaan asiointikokonaisuuteen – viestit näkyvät asiakkaalle ja asiointikokonaisuudessa mukana oleville viranomaisille
 • asiointien määräaikojen seurannan silloin, kun asiointi on määräaikojen laskennan piirissä
 • Tulossa palveluun: kumppanien kutsumisen asiakkaalle yhteisiin asiointikokonaisuuksiin. Mahdollistaa itsenäisten toimijoiden (mm. kumppaniyrityksien) kutsumisen mukaan asiakkaan hankkeeseen