Hyppää sisältöön

Palvelun rooli


Palvelun rooli on toimia asiakkaan asiointitarpeen ja viranomaisen yksittäisten lupa- ja valvontapalvelujen välissä eri viranomaisten asiointeja asiakkaalle kokoavana ja toisaalta viranomaisten työtä ja tiedon kulkua tehostavana palveluna.

Asiakkaalle (luvan hakija) edellä kuvattu palvelujen ketjutus mahdollistaa lupa- ja valvonta-asioinnin yhdestä sähköisestä asiointipisteestä, käsittelyn seurannan ja tarvittaessa vireillä olevien hakemuksien täydentämisen, sekä asiointeihin linkittyvän viestintäkanavan asiakkaan ja toimivaltaisen viranomaisen välillä.

Kuva Luvat ja valvonta -palvelun roolista asiakkaan ja viranomaisten välissä.
Kuva: Luvat ja valvonta -palvelukerroksen rooli asiakkaan ja viranomaisten välillä

Kun viranomainen ottaa Luvat ja valvonta -palvelun käyttöönsä osaksi asiointipalveluaan, muuttuu toiminta seuraavasti:

  • Viranomaisilla, joilla ei ole sähköistä asiointipalvelua (lupahakemuksia otetaan vastaan ns. perinteisin keinoin mm. sähköpostilla, verkko- ja pdf-lomakkein, paperilomakkein): nykyisen perinteisen asiointipalvelun rinnalle otetaan käyttöön sähköinen Kevytasiointi (kuvassa vasemmalla)
  • Viranomaiset, joilla on sähköinen asiointipalvelu: viranomaisen sähköinen asiointipalvelu liitetään Luvat ja valvonta -palveluun sähköistä tiedonvälitysrajapintaa hyödyntäen (kuvassa oikealla). Viranomaisen asiointipalvelua ja sen viranomaiskohtaisia ominaisuuksia hyödynnetään osana palveluketjua.

Luvat ja valvonta -palvelu ei korvaa viranomaisten omia asiointipalveluita (sähköisiä tai perinteisiä) tai asianhallintaa. Luvat ja valvonta -palvelu ja viranomaisen asiointipalvelu ketjutetaan kokonaispalveluksi asiakkaalle. Lue lisää palvelun hyödyistä asiakkaalle ja viranomaisille.