Hyppää sisältöön

Liitännäispalvelut


Luvat ja valvonta -palvelu hyödyntää valtakunnallisia yhteiskäyttöpalveluja osana viranomaisille ja asiakkaille tuotettua kokonaispalvelua. Palvelut voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: tunnistus ja valtuushallinta, palvelujen kuvaaminen ja linkitys, sekä turvallisen ja standartoidun sähköisen tiedonvälityksen rajapinta.

Tunnistaminen ja valtuudet

Henkilön tunnistamiseen ja toimintavaltuuksien varmistamiseen tarjotaan kahta osin rinnakkaista vaihtoehtoa: kaikki asiakkaat ja viranomaiset voivat käyttää Suomi.fi-tunnistusta ja -valtuudet -palveluita. Vaihtoehtoisesti ne organisaatiot, jotka käyttävät Virtu-palvelua, voivat tunnistautua sen avulla Luvat ja valvonta -palveluun. Virtu-tunnistautuminen on käytössä yleisesti valtion virastoissa ja laitoksissa.

Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet -palveluiden käyttö Luvat ja valvonta -palvelussa vaatii toimenpiteitä. Lue lisää tarvittavista viranomaiskohtaisista toimenpiteistä liittyminen-osiossa (vaiheet 1-3).

Palvelujen kuvaaminen ja linkitys

Jokaisen asiointejaan liittävän viranomaisen tulee kuvata palvelunsa Suomi-palvelutietovarannossa, josta käytetään myös lyhennettä PTV. Lisäksi Luvat ja valvonta -palvelu tulee linkittää viranomaisasioinnin palvelukanavaksi. Lue lisää näistä viranomaiskohtaisista toimenpiteistä liittyminen-osiossa (viimeinen vaihe).

Sähköinen tiedonvälitysrajapinta

Jos viranomaisasiointi päätetään liittää palveluun hyödyntämällä sähköistä tiedonvälitysrajapintaa, joka mahdollistaa tietojen automaattisen kaksisuuntaisen välityksen sähköisesti Luvat ja valvonta -palvelusta viranomaisen asiointipalveluun (tai -järjestelmään), tehdään kyseinen rajapintaliitos Suomi.fi-palveluväylään. Jos tarvitset tarkempia toiminnallisia tai teknisiä tietoja sähköisestä tiedonvälityksen rajapinnasta, ota yhteyttä luvatjavalvonta.tem(at)gov.fi.

Huom!

Jos tarvitset tarkempia toiminnallisia tai teknisiä tietoja sähköisestä tiedonvälitysrajapinnasta, ota yhteyttä luvatjavalvonta.tem(at)gov.fi.

 

Palaa takaisin ›