Hyppää sisältöön

Päätä


Päätösvaiheessa viranomainen tarkastelee eri käyttöönoton vaihtoehtoja ja tekee päätöksen Luvat ja valvonta -palvelun käyttöönotosta. Päätös tulee olla valmisteltu selvitysvaiheen tulosten pohjalta pohjautuen tietoon mm. kustannushyötyanalyysiä hyödyntäen (kts. selvitysvaihe). Päätösvaiheeseen kuuluvat myös tavoitteiden asettaminen ja muutoksen onnistumisen mittaaminen. Alta löytyvät päätökseen liittyvät työvälineet.

Muistilista tehtävistä ja työvälineistä

Vaiheen tehtävät

 • Varmista organisaatiosi päätöksentekoon liittyvät toimintatavat (miten palvelun käyttöönotto viedään päätettäväksi) ja toimi organisaatiosi ohjeistuksen mukaisesti
 • Kartoita käyttöönottoon keskeisesti vaikuttavat sidosryhmät ja varmista heidän osallistumisensa päätöksentekoon 
 • Selvitä Luvat ja valvonta -palvelun tunnettuus organisaatiossa – tarvitaanko palvelusta esittely johdolle / organisaatiolle?
 • Valmistele päätöksentekoon liittyvä dokumentaatio
  • Päätösesitys vaihtoehtoineen
  • Käyttöönoton hyödyt ja kustannukset (kustannushyöty-analyysi) – tällä perustellaan eri vaihtoehtoja
  • Käyttöönoton tavoitteiden ja seurannan (muutosmittarit) asettaminen
  • Alustava käyttöönoton suunnitelma (tehtäväkokonaisuudet, arvioidut resurssit ja tehtäväkestot)
  • Käyttöönoton riskit (alustavasti analysoituna)
 • Päätöksen jälkeen – Luvat ja valvonta -palvelu on päätetty ottaa käyttöön
  • Koko käyttöönoton suunnittelun resurssit (ydinryhmä) ja sovi suunnittelun aloittamisesta
  • Viesti päätöksestä (ainakin) keskeisille sidosryhmille
 • Sovi ja varmista käyttöönoton ohjaus (malli ja ohjaajat) 

Vaiheen työvälineet

Sidosryhmäanalyysi (tulossa) ›