Hyppää sisältöön

Käyttöönoton muutosmittarit


Käyttöönotolle ja palveluprosessin muutokselle on hyvä asettaa tavoitteita, joita mitataan. Muutosmittarit auttavat sekä tavoitteiden konkretisoimisessa, asetettujen tavoitteiden seuraamisessa sekä työn ohjaamisessa oikeaan suuntaan. Mitattavat tavoitteet on suositeltavaa kytkeä viranomaisen muihin tavoitteisiin. Mitattavia tavoitteita voivat olla esimerkiksi asiakastyytyväisyyden parantaminen tai viranomaisten yhteistyön tehostaminen. Mittareiksi valituissa tavoitteissa on hyvä määritellä, miten ja milloin niitä seurataan.

Mittarit voivat olla laadullisia tai määrällisiä. Oleellista on voida mitata myös lähtötilaa, jotta tavoitteen toteutuminen voidaan varmentaa. Laadullisia muuttujia voidaan mitata esimerkiksi haastatteluilla, kyselyillä tai havainnoimalla, määrällisiä esimerkiksi prosessien kestoja vertaamalla.

​Milloin muutosmittarit määritellään?

Käyttöönoton tavoitteiden mittarit laaditaan, kun päätös Luvat ja valvonta -palveluun liittymisestä on tehty. Mittareiden toteutumista tulee seurata säännöllisesti käyttöönoton ohjausryhmän tapaamisissa ja varsinaisen käyttöönoton jälkeen. 

Kuka muutosmittarit määrittelee?

Muutosmittarit määrittelee tyypillisesti viranomaisen käyttöönottoa ohjaavat henkilöt projektipäällikön tuella.