Hyppää sisältöön

Tietosisältö ja sanastot


Luvat ja valvonta -palveluun on kehitetty viranomaisten palveluun liittyvää yhteistä sanastoa, jonka tarkoitus on yhdenmukaistaa ja toisaalta varmistaa yhdenmukainen kommunikaatio Luvat ja valvonta -palvelusta asiakkaalle kuin myös viranomaisille.

Pelkästään lupa- ja valvontakokonaisuus käsitteenä sisältää erilaisia viranomaismenettelyjä, kuten mm. lupa, ilmoitus, rekisteröinti, suunnitelma, käsikirja ja valvonta. Tehdyssä sanastotyössä on kuvattu Luvat ja valvonta -palvelun keskeiset käsitteet sanastoksi. Sanastoa tarvitaan, jotta kaikki Luvat ja valvonta -kontekstissa olevan käsitteet ymmärretään yhteisesti samalla tavalla. 

Viranomainen hyödyntää sanastoa omien tietojärjestelmiensä arkkitehtuurin, sekä tietosisällön yhteensovittamisessa palveluun. Sanastotyö tukee kokonaisarkkitehtuurityötä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Luvat ja valvonta -palvelun sanasto löytyy yhteentoimivuusalustan (YTI) sanastot -työkalusta.

Kuka käsitteiden yhteensovittamisesta ja sanastotyöstä vastaa?

Tyypillisesti viranomaisen tietojärjestelmien arkkitehtuurin ja tietosisällön yhteensovittamisessa Luvat ja valvonta -palveluun vastaavat viranomaisen tietohallinto ja asiantuntijat.