Hyppää sisältöön

Tehtävä 5: Vahvistus


Liittymislomakkeen vastaanotto

Kun liittymislomake on asian mukaisesti täytetty ja lähetetty palvelun sähköpostiin (tuki.lv(at)ely-keskus.fi), katsotaan liittymisilmoitus vastaanotetuksi Luvat ja valvonta -palveluun. Palveluvastaava tarkistaa liittymistiedot. Yleensä tarkistuksessa havaitaan selkeät tietojen ristiriitaisuudet, eivätkä pienet yksityiskohtaiset virheet tule tässä vaiheessa esille. Tämän takia on ehdottoman tärkeää, että liittymislomake täytetään huolellisesti.

Palveluvastaava ilmoittaa havaitsemistaan tietojen puutteista tai virheistä liittymislomakkeelle merkitylle yhteyshenkilölle, jotta nämä voidaan korjata ennen Luvat ja valvonta -palveluun vientiä. Huomioitavaa on, että palveluvastaava asioi liittymislomakkeelle merkityn yhteyshenkilön kanssa – ei esimerkiksi ilmoita liittymislomakkeen lähettäjälle, jos nämä sattuvat olemaan kaksi eri henkilöä / sähköpostiosoitetta.

Vahvistus asiointien liittämisestä

Kun viranomaisen ilmoittamat asioinnit on liitetty palveluun, vahvistaa Luvat ja valvonta -palvelun palveluvastaavalle liitokset tehdyiksi sähköpostilla liittymislomakkeelle merkitylle yhteyshenkilölle.

Vahvistuksen jälkeen viranomaisen tulee testata asiointien sisältöjen ja toiminnallisuuksien oikeellisuus – että heräteviestit tulevat oikeille tahoille ja asiointien sisältö on kunnossa. Virheistä ja puutteista tulee ilmoittaa palveluvastaavalle välittömästi, jotta ne saadaan korjattua mahdollisimman pian.

Kuvituskuva (Check)

 

Siirry tehtävään 6: Palvelukuvaukset ja -liitokset