Hyppää sisältöön

Liittymislomakeen ohje


Huom!

Tämä ohje löytyy myös liittymislomakkeelta

Tällä liittymislomakkeella liität kunnan lupa-asiointeja Luvat ja valvonta -palveluun. Tutustuttasi tähän ohjeeseen voit siirtyä täyttämään kunnan asiointitiedot liittymislomakkeena toimivan excel-työkirjan toiselle välilehdelle ”Liittymislomake”. Muut työkirjan taulukot toimivat aputaulukoina tiedon keruuseen ja ne on lukittu. Vastaamme mielellämme lomaketta koskeviin kysymyksiin osoitteessa luvatjavalvonta.tem(at)gov.fi.

Liittymislomakkeen ohjekuva
Voit suurentaa kuvan klikkaamalla sitä

Asioinneista vastaavan kunnan tiedot

 1  Kunnan nimi: Valitse alasvetovalikosta palveluun liitettävien asiointeja tuottavan kunnan nimi. 

 2  Y-tunnus: Tarkista, että kunnan y-tunnus on oikein. Tarvittaessa voi korjata ehdotetun tunnuksen.

 3  Kunnan PTV-organisaatiotunniste: Tarkista, että kunnan PTV-organisaatiotunniste on oikein. Tunnisteessa on aina 36 merkkiä sisältäen väliviivat (esim. ”9f86d069-d21b-4c5f-b901-8e2e4e9f9639”). Jos et tiedä organisaation PTV tunnistetta, kysy asiaa kuntasi PTV pääkäyttäjältä tai suoraan PTV:n tuesta: ptv-tuki(at)dvv.fi.

 4  Yhteys- ja lisätiedot: Kunnan yhteyshenkilön yhteystiedot liittyen Luvat ja valvonta -palveluun liittymiseen

  • Kunnassa liittämistä hoitavan yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelin ja mahdollisia lisätietoja

Asiointikohtaiset tiedot

Kunnan tietojen lisäksi tarvitaan vielä Luvat ja valvonta -palveluun liitettävien asiointien tiedot:

 5  Käyttöönotettava asiointi: Kunnassa käyttöönotettava asiointi Luvat ja valvonta -palvelussa. Kaikki tällä hetkellä liitettävät asioinnit löydät alasvetovalikosta

 6  Kunta-alue, jossa asiointi otetaan käyttöön: Jos kyseessä on esim. kuntayhtymä, niin silloin palvelusta vastaava kunta hakee jokaiselle yhtymän kunnalle asiointia erillisellä rivillä (Esim. jos asiointi tarvitaan kolme kunnan alueelle, niin lomakkeelle täyteään kolme riviä samasta asioinnista)

 7  Sähköpostiosoite heräteviestejä varten: Sähköpostiosoite kyseistä asiointia varten, johon Luvat ja valvonta -palvelu lähettää automaattisia heräteviestejä mm. lupahakemuksen statusmuutoksista

 8  PTV-verkkoasioinnin tunniste: Täytetään, mikäli kunnassa on käytössä asiointiin liittyvä asiointipalvelu. PTV verkkoasioinnin tunniste (36 merkkiä – esim. 2487b119-4121-48b8-b6ef-a64a80f2efe3) tarvitaan Luvat ja valvonta -palvelussa ohjaamaan asiakas suoraan kunnan omaan asiointipalveluun. Jos et tiedä asiointipalvelun tunnistetta, kysy asiaa kuntasi PTV pääkäyttäjältä tai suoraan PTV:n tuesta: ptv-tuki@dvv.fi

 9  Asioinnin aloituksen URL-osoite: Täytetään, mikäli kunnassa on käytössä asiointiin liittyvä asiointipalvelu. Tällä tiedolla Luvat ja valvonta -palvelu pystyy ohjaamaan luvanhakijan oikeaan kunnan tarjoamaan asiointipalvelun osoitteeseen.

Siirry takasin Käyttöönotettaviin asiointeihin…