Hyppää sisältöön

Sanastotyö ja tietosisällön yhteensovittaminen


Luvat ja valvonta -hankkeessa tehdään sanastotyötä, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa ja selkiyttää lupa- ja valvontakokonaisuuden käsitteitä. Pelkästään lupa- ja valvontakokonaisuus käsitteenä sisältää erilaisia viranomaismenettelyjä, kuten mm. lupa, ilmoitus, rekisteröinti, suunnitelma, valvonta. Sanastotyössä kuvataan Luvat ja valvonta -palvelun keskeiset käsitteet sanastoksi. Sanastoa tarvitaan, jotta kaikki Luvat ja valvonta -kontekstissa olevan käsitteet ymmärretään yhteisesti samalla tavalla. 

Viranomainen hyödyntää sanastoa omien tietojärjestelmiensä arkkitehtuurin, sekä tietosisällön yhteensovittamisessa palveluun. Sanastotyö tukee kokonaisarkkitehtuurityötä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Luvat ja valvonta -sanasto löytyy yhteentoimivuusalustan (YTI) sanastot -työkalusta.

Milloin sanastoon tulee tutustua?

Viranomaisen tulee perehtyä Luvat ja valvonta -sanastoon siinä vaiheessa, kun se suunnittelee palvelukerrokseen liittymistä.

Kuka käsitteiden yhteensovittamisesta ja sanastotyöstä vastaa?

Tyypillisesti viranomaisen tietojärjestelmien arkkitehtuurin ja tietosisällön yhteensovittamisessa palvelukerrokseen vastaa viranomaisen tietohallinto yhteistyössä viranomaisen asiantuntijoiden kanssa.

Kokonaan uusia palvelukokonaisuuksia toteutettaessa sanastotyön toteutuksesta ja sanaston päivittämisestä vastaa Luvat ja valvonta -hankkeen kumppani yhteistyössä hankkeen kanssa. Tällöin sanastotyöhön voidaan pyytää asiantuntijoita asiaan liittyviltä viranomaisilta.