Hyppää sisältöön

Vaihe 2: Valtuudet


Luvat ja valvonta -palvelun käyttö edellyttää tunnistautumisen lisäksi Suomi.fi-valtuutta – käyttöoikeutta toimia organisaation valtuuttamana palvelussa.

Suomi.fi-valtuudet palvelu

Suomi.fi-valtuudet on yleisesti hyödynnetty palvelu, jota voidaan käyttää monipuolisesti erilaisissa julkishallinnon ja yritysten palveluiden valtuuksien hallinnassa. Luvat ja valvonta -palvelun osalta ei ole mitään erityisiä vaatimuksia valtuuksien käytölle, vaan viranomaisen tulee valtuuttaa henkilöstöään organisaation olemassa olevien hallintorakenteiden ja roolien mukaisesti. Hyödynnettäviä valtuustasoja on kaksi:

  • Edustajan valtuutusoikeus viranomaisen organisaation valtuushallintaan (henkilöt), joka nimensä mukaisesti vastaa valtuuksien operatiivisesta toiminnasta oraganisaatiossaan (esimiehet tilaavat, valtuushallinta toimittaa tilauksen)
  • Edustamisvaltuus Luvat ja valvonta -palvelussa asiointeja käsitteleville viranomaisille, joille esimiehet tilaavat ja valtuushallinta toimittaa tarvittavat valtuudet työn suorittamiseksi

Valtuudet sairaanhoitopiirissä

Sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ja erityishuoltopiirit ovat Y-tunnuksellisia (oma Y-tunnus) organisaatioita ja tiedot niiden nimenkirjoitusoikeudellisista henkilöistä löytyvät perustieorekistereistä (kaupparekisteri, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä ja yhdistysrekisteri). Näiden organisaatioiden nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt voivat valtuuttaa muita henkilöitä toimimaan Luvat ja valvonta -palvelussa edellisessä kappaleessa mainittujen valtuustasojen mukaisesti.

Nimenkirjoitusoikeudelliset voivat toki itse toimia valtuushallinnan roolissa, mutta tällöin kannattaa arvioida tuleva valtuutustyön määrä. Jos organisaatiossa on jo keskitetty valtuus- tai käyttöoikeuksien hallinta, on harkittavaa hyödyntää valtuushallinnan valtuutustaso ja siirtää Suomi.fi-valtuuksien hallinta samaan keskitettyyn toimintoon. Valtuuttaminen tulee tehdä aina organisaation hallintotapojen ja sääntöjen mukaisesti.

Tukea Suomi.fi-valtuudet palveluun

Jos valtuuksien käsittely ei organisaatiossasi ole tuttua, kannattaa ensimmäisenä tutustua Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Anna valtuus yrityksenä tai yhteisönä -ohjeisiin. Tarvittaessa tukea voi hakea Suomi.fi organisaatioiden asiakaspalvelusta.

Viranomaisen kaksi roolia

Viranomainen voi toimia Luvat ja valvonta -palvelussa lupa- ja valvonta-asiointeja käsittelevänä viranomaisena (asiakkaiden lupa- ja valvontahakemuksien käsittely), mutta myös palvelun asiakkaana – luvan hakijana. Palvelussa nämä kaksi eri roolia on erotettu toisistaan käyttämällä niissä eri Suomi.fi-valtuusasiaa:

Palvelun asiakkaana voivat toimia kaikki: yritykset, yhteisöt, julkisyhteisöt ja henkilöt, mutta viranomaisroolissa ainoastaan toimivaltainen viranomainen. Tässä ohjeessa keskitytään viranomaisroolissa vaadittaviin toimenpiteisiin.

Ohjeet valtuuksien antamiseen

 

Huom!

Edustajan valtuutusoikeudelliset henkilöt eivät suoraan voi kyseisellä valtuudella käyttää Luvat ja valvonta -palvelua, vaan heidän tulee myös valtuuttaa itsensä kuten asiointeja käsittelevät virkailijat

 

Siirry vaiheeseen 3: Valtuuksien hallinta