Hyppää sisältöön

Tavoitteet

Liittymisvaihtoehdot
Tapoja liittyä palvelukerrokseen on useita. Pääasiallisesti viranomaiset liittyvät palvelukerrokseen ottamalla käyttöön palveluker...
Muutosagenttien infopaketti
Muutosagenttien infopaketti on jatkumoa yleiselle infomateriaalille. Muutosagenttien infopaketti sisältää perehtymisen Luvat ja va...
Muutosmittarit
Muutokselle on hyvä asettaa tavoitteita, joita mitataan. Muutosmittarit auttavat sekä tavoitteiden konkretisoimisessa, asetettujen...
Asiakaslähtöisen kehittämisen malli
Palvelukerroksen kehittämisen ja käyttöönoton lähtökohtana toimii asiakaslähtöisen kehittämisen malli. Asiakaslähtöisen kehittämis...
Palvelukerroksen tiekartta
Palvelukerroksen tiekarttaan on kuvattu palvelukerroksen kehityssuunnitelma. Tiekartassa kuvataan ylätasolla Luvat ja valvonta -ha...
Käyttöönoton muistilista
Palvelukerrokseen liittyminen on valmista, kun seuraavat tehtävät on toteutettu:   Palvelukerrokseen liittyvät roolit ja vast...
Operatiiviset linjaukset
Palvelukerrokseen liittymisen tavoitteiden johtaminen konkreettisiksi toimintamalleiksi vaatii viranomaiselta käytännön päätöksiä ...
Organisoituminen
Ennen prosessin laajempaa käynnistämistä viranomaisen tulee sopia vastuuhenkilöt palvelukerroksen tekniselle käyttöönotolle sekä t...