Hoppa till innehåll

Kommunförbundets circulär, EU-reglering påverkar kommunernas företagstillstånd

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för två verkställighetsuppgifter i anslutning till en EU-förordning och ett direktiv som båda gäller tillstånd som beviljas av kommunerna. Dessa är förordningen om en gemensam digital ingång (Single Digital Gateway, SDG) och direktivet om förnybar energi (RED II). Gemensamt för båda är att de gäller en del av tillstånden inom byggandet, miljövården och miljö- och hälsoskyddet. Kommunförbundets circulär kan du läsa här