Hoppa till innehåll

Tjänstens Tillstånd och tillsyns supportwebbplats förnyades

Innehållet i och utseendet hos tjänstens Tillstånd och tillsyns supportwebbplats för myndigheter förnyades avsevärt. Syftet med förnyelsen var att stödja myndigheterna på ett mer informativt sätt. För att förbättra struktureringen av innehållet har vi indelat det i tre avsnitt:

– Information om tjänsten
– Anslutning och införande
– Kundorienterad utveckling

I förnyelsen kompletterades tjänsten med möjligheten att söka information på webbplatsen med hjälp av en avancerad sökfunktion. På webbplatsen finns dessutom bekanta nyhetsrummet och kontakt&responsblanketter.

Följ också med utvecklingen av tjänsten på Twitter: https://twitter.com/digiluvat