Hoppa till innehåll

Webbinarier om direktivet om förnybar energi (RED II)

Syftet är att öka produktionen av förnybar energi genom att effektivisera och påskynda tillståndsförfarandena för produktionsanläggningar för förnybar energi. Direktivet förutsätter inrättande av en kontaktpunkt, fastställande av tidsfrister för anläggningar som producerar förnybar el och publicering av en förfarandehandbok. Lagstiftningen trädde i kraft 30.6.2021.

E-tjänster spelar en viktig roll i det nationella genomförandet. Enligt den nationella lagstiftningen ska utöver den nationella kontaktpunkten även en elektronisk kontaktpunkt att införas i Finland, där det digitala serviceskiktet som genomförs i Tillstånds och tillsynsprojektet kommer att fungera.

RED II-webbinarier som ordnas av Tillstånds- och tillsynsprojektet

25.1.2022 Tillstånds- och tillsynstjänsten och integration
Presentationer och inspelning

1.9.2021 Anslutning till Tillstånds- och tillsynstjänsten
Presentationer och inspelning

14.6.2021 Anslutning till Tillstånds- och tillsynstjänsten
Presentationer och inspelning

7.5.2021
Slutrapport om RED II-servicedesignen