Hoppa till innehåll

För tillståndssökande


Tjänsten Tillstånd och tillsyn erbjuder hantering av myndighetsärenden i anslutning till tillstånd och tillsyn per servicehelhet i en och samma tjänst. Oavsett om du utreder behovet av tillstånd i anslutning till en produktionsanläggning eller ordnande av ett evenemang kan du utreda behovet av tillstånd och ansöka om tillstånd via tjänsten.

Kundprojekt som stöds

I tjänsten stöds kundprojekt med flera tillstånd med servicehelheter, där alla myndigheter och tillståndsärenden som behövs för kundens verksamhet har kartlagts. Följande servicehelheter finns i tjänsten:

  • Produktionsanläggningens servicehelhet (nya produktionsanläggningar och nuvarande ändringar)
  • Servicehelhet för ordnande av evenemang för evenemangsarrangörer

Hur kommer jag åt tjänsten?

Tillståndsmyndigheterna hänvisar kunderna (verksamhetsutövare) till tjänsten Tillstånd och tillsyn via sina egna informations- och ärendehanteringstjänster. På så sätt säkerställer man att myndigheten är med i att erbjuda sina tjänster till kunden.

Utredning av tillståndsbehovet

Det är möjligt att utreda tillståndsbehovet i tjänsten även om myndigheten i ditt område ännu inte är med och tillhandahåller sina tjänster. Du kommer till utredningen av tillståndsbehovet på adressen: https://lv.ahtp.fi/sv/.