Hoppa till innehåll

Fullmakter för fullmaktshantering


Denna anvisning är avsedd för de myndighetsorganisationer vars firmateckningsrätt kan verifieras direkt från grundregistren (handelsregistret, företags- och organisationsdatasystemet och föreningsregistret).

Med hjälp av denna anvisning kan personer med rätt att teckna myndighetsorganisationens firma bevilja Suomi.fi-fullmakt till personer i organisationens personer som administrerar organisationens fullmakter i enlighet med förvaltningens anvisningar. 

 • Användare av anvisningen/aktör/fullmaktsbeviljare: person med rätt att teckna firma enligt organisationens grundregister
 • Till vem: organisationens fullmaktshanteringspersonal
 • Nyckelinformation
  • Fullmaktsgivare = organisation för vars räkning den befullmäktigade agerar
  • Fullmaktstagare = person(er) i organisationens fullmaktshantering
  • Giltighetstid = anger fullmaktens giltighet. Fastställs i enligt organisationens fullmaktspolitik
  • Fullmaktsärende = ”Myndighetsbehandling av tillstånds- och tillsynshelheter
  • Typ av fullmakt = ”Representantens fullmaktsrätt

Obs!

Klicka för att göra bilder större

Gå till Suomi.fi-fullmakter för att bevilja fullmakter

(1) Välj ”Identifiera dig” och följ stegen i tjänsten Suomi.fi-fullmakter (ingår inte i denna anvisning)

Efter identifieringen ser du dina viktigaste personuppgifter. Välj ”Fortsätt till tjänsten

Observerande bild

(2) Välj ”Företagets fullmakter” (även fullmakter för offentliga samfund)

Observerande bild

(3) På blanketten listas alla organisationer som personen kan företräda. Välj offentligt samfund (organisationen på bilden) för vilket du beviljar fullmakter

(4) Därefter ”Välj och gå till
e-tjänsten

Observerande bild

(5) Du skötar nu ärenden för det offentliga samfundets räkning: Blanketten ska innehålla ditt namn och namnet på det offentliga samfund för vilket du sköter ärenden

(6) Välj ”Ge fullmakter

Observerande bild

(7) Välj ”Representantens fullmaktsrätt

 • Obs! Rätten att bevilja fullmakter räcker inte för att administrera fullmakter för tjänsten Tillstånd och tillsyn i organisationen utan för det behövs ”Representantens fullmaktsrätt”

(8) Välj ”Nästa

Observerande bild

(9) ”Fullmaktsgivare” är det offentliga samfund som du företräder

(10) Lägg till befullmäktigade: Ange personens namn och personbeteckning och välj ”Lägg till

 • Obs! Flera personer kan läggas till i samma fullmakt en efter en

(11) Personer som lagts till visas på listan

(12) Välj ”Nästa” efter att du lagt till de personer som beviljas fullmakt

Observerande bild

(13) Avgränsa sökningen med början av namnet ”tillstånds- och tillsynshelheter

(14) Välj ”Myndighetsbehandling av tillstånds- och tillsynshelheter” som fullmaktsärende

(15) Välj ”Nästa

Observerande bild

(16) Kontrollera att du valde rätt fullmaktsärende. Det är också möjligt att samtidigt befullmäktiga flera fullmaktsärenden (fullmakter för andra tjänster) 

(17) Välj “Nästa

Observerande bild

En person som har rätt att teckna firma kan ofta ensam bekräfta den fullmakt som beviljas (denna uppgift finns i registret).

(18) Välj ”Nästa”

Obs! Följ instruktionerna för nättjänsten om fullmakten bekräftas av flera personer (denna situation ingår inte i den här anvisningen).

Observerande bild

(19) Ange giltighetstid för fullmakten:

 • Det förvalda startdatumet är bekräftelsedagen för begäran
 • Du kan välja slutdatum i kalendern, men  vi rekommenderar att man direkt anger antal år. Giltighetstiden ska fastställas enligt organisationens fullmaktspolitik
 • Obs! När fullmakten löper ut avbryts användningen av tjänsten Tillstånd och tillsyn

(20) Välj ”Nästa

Observerande bild

(21) Kontrollera innehållet i fullmaktsbegäran

 • Fullmaktsgivare: offentligt samfund som företräds och dess FO-nummer
 • Fullmaktstagare: person(er) som befullmäktigas som myndighetshandläggare
 • Giltighetstid: enligt den befullmäktigande organisationens politik
 • Typ av fullmakt: ”Representantens fullmaktsrätt”
 • Fullmaktsärende: Myndighetsbehandling av tillstånds- och tillsynshelheter

(22) Kontrollera uppgifterna i sammanfattningen och välj ”Bekräfta

 • Rätta uppgifterna genom att välja ”föregående
Observerande bild

Så var det klart!

Fullmakten beviljas elektroniskt och är omedelbart giltig. Efter det ​kan personer som beviljats fullmakt (Representantens fullmaktsrätt) omedelbart bevilja eller återkalla fullmakter för tjänsten Tillstånd och tillsyn (Representationsfullmakt).