Hoppa till innehåll

Välfärdsområdena


Anslutning av räddningsväsende samt hälso- och sjukvård, och anslutningen av dessa myndigheters tjänster till tjänsten Tillstånd och tillsyn görs i välfärdsområdets förvaltning. I denna anvisning beskrivs uppgifterna för att ansluta tjänsten Tillstånd och tillsyn till en del av välfärdsområdets serviceprocesser inom räddningsväsendet samt hälso- och sjukvården.

Bild av uppgifter

Tid som bör reserveras för uppgifterna

Det är bra att reservera tillräckligt med tid för att skaffa nödvändig kompetens för att använda och ansluta sig till tjänsten Tillstånd och tillsyn. Uppgifterna involverar ofta väntetid, till exempel på grund av handläggningsköerna för nödvändiga ansökningar och anmälningar. I allmänhet tar anslutningen 8–10 veckor, där en betydande del av tiden går åt till verksamhet utanför välfärdsområdets normala verksamhet. Det är värt att använda denna tid för andra förberedelser och uppgifter för införandet av tjänsten, så att de anslutna tjänsterna kan tas i bruk smidigt.

Uppgifter

Uppgifterna har indelats i tre avsnitt enligt följande:

  • Uppgift 1–3 möjliggör användning av tjänsten Tillstånd och tillsyn. Utan de funktioner som införs i dessa steg kan myndigheten inte använda tjänsten Tillstånd och tillsyn.
  • Uppgift 4–5 samlar de tjänster som välfärdsområdet tillhandahåller för kunder via tjänsten Tillstånd och tillsyn och deras användningsparametrar, och tjänsten bekräftar idrifttagningsberedskapen
  • Uppgift 6 går ut på att myndigheten länkar tjänsten Tillstånd och tillsyn till sina servicekanaler och hänvisar kunderna till tjänsten Tillstånd och tillsyn

Uppgiftsspecifika instruktioner

Uppgiftsspecifika instruktioner finns bakom länkarna nedan. Det är viktigt att uppgifterna utförs  enligt instruktionerna för att säkerställa ett användbart slutresultat.