Hoppa till innehåll

Jämförelse av anslutningssätt


I tabellen nedan jämförs anslutningssätten för tjänsten Tillstånd och tillsyn.

Anslutnings-
sätt

A)  Elektroniskt kommunikationsgränssnitt

B) Förenklad
e-tjänst

Lämplighet

Det huvudsakliga anslutningssättet för myndighetens ärendehanteringstjänster. Det säkerställer att ärendena behandlas smidigt, effektivt och fritt från mänskliga fel vid dataöverföringen. För myndigheternas traditionella ärendehanteringstjänster, inte e-tjänster. Lämpar sig för små mängder ärenden och då det inte är lönsamt att göra ärenden elektroniska.

Förutsättningar

 • Den anslutande myndigheten har tillgång till en elektronisk ärendehanteringstjänst (eller ärendehanteringssystem)
 • Förhållandet mellan satsningen/avkastningen på att bygga upp och underhålla elektronisk informationsöverföring (tjänsteintegration) har undersökts och visat sig vara lönsamt
 • Den anslutande myndigheten har inte tillgång till en elektronisk ärendehanteringstjänst (eller ärendehanteringssystem) och det är inte motiverat att skaffa det

Fördelar (+)
och
nackdelar (-)

 • Överför de uppgifter som kunden lämnat oförändrade direkt till myndighetens ärendehanteringslösning
 • Kunden hänvisas efter identifiering till att komplettera ärendet i myndighetens tjänst (om ärendet har genomförts i flera steg)
 • Statusuppgifterna uppdateras enligt handläggningen för kunden och andra myndigheter
 • Myndighetens arbetsmängd ökar inte i serviceprocessen
 • Överföringen av information kan övervaka
 • Kräver tjänsteintegration (genomförandet kräver tid och medför kostnader)
 • Det kan införas snabbt och i regel till låga kostnader
 • Överföring av data och uppdatering av statusinformation kräver en manuell arbetsinsats och är föremål för olika mänskliga fel
 • Dataöverföringen övervakas inte