Hoppa till innehåll

Exempel på utredning av tillståndsbehov­


Kundvy i utredning av tillståndsbehov i servicehelheten för evenemangsarrangörer

Utredningen av tillståndsbehov startar när kunden på förstasidan i tjänsten Tillstånd och tillsyn väljer ”Utred tillståndsbehovet” (bild 1).

Sidovy där kunden ombes ta reda på nödvändiga tillstånd
Bild 1: Utred tillståndsbehovet

I nästa steg anges grundläggande information om verksamheten, och i detta exempel väljs ”ordnande av evenemang” som servicehelhet. Dessutom väljer man den huvudsakliga platsen för verksamheten, som används för att rikta lokala tillståndsärenden till rätt regional myndighet. Efter valen väljer kunden ”Fortsätt till utredningen av tillståndsbehov” (bild 2).

På bilden uppmanas kunden att välja grundläggande information om verksamheten: Servicehelhet och huvudsaklig verksamhetsort
Bild 2: Välj grundläggande information om verksamheten

Därefter öppnas den egentliga kundvyn för utredning av tillståndsbehov (bild 3). När det gäller ordnande av evenemang är den indelad i 18 områden, som kartlägger de tillstånd kunden behöver för sin verksamhet.

Bilden visar exempel på de 18 områden inom ordnande av evenemang som används för att fastställa kundens tillståndsbehov.
Bild 3: Områden med frågor om ordnande av evenemang

Varje område innehåller en eller flera frågor eller påståenden. Kunden väljer ett eller flera svar bland svarsalternativen (bild 4). Vissa frågor tillåter endast ett alternativ, medan andra tillåter flera svar. Myndigheterna fastställer områdena, frågorna och svaren samt tillståndskraven enligt svaren innan servicehelheten lanseras för kunderna.

På bilden visas som exempel ett område med en fråga och endast ett svar är tillåtet: Information om antalet deltagare i evenemanget efterfrågas och bilden visar sex storleksalternativ.
Bild 4: Detta område innehåller en fråga och endast ett svar är tillåtet.

Till slut dirigeras kunden till en vy där de tillstånd som förutsätts för den planerade verksamheten föreslås (bild 5). Dessutom kan kunden i denna vy också välja andra tillståndsärenden relaterade till servicehelheten.

På bilden visas de tillståndsärenden som föreslagits för verksamheten och de tillståndsärenden som kan väljas på basis av kundens svar.
Bild 5: Förslag till nödvändiga tillstånd för verksamheten och andra valbara tillståndsärenden.