Hoppa till innehåll

Serviceprocess


Serviceprocessen för tjänsten Tillstånd och tillsyn kan indelas i två delar enligt följande:

  • verksamhet mellan kunden och tjänsten  Tillstånd och tillsyn och
  • verksamheten mellan myndigheten och tjänsten Tillstånd och tillsyn

Serviceprocessen beskrivs som ett kontinuum i punkterna om kunden och myndigheten, trots att kundens och myndighetens verksamhet i realiteten åtminstone delvis är samtidig.

Illustration

Processen beskrivs på en funktionell nivå. De tekniska lösningarna har medvetet utelämnats för att förmedla den grundläggande idén om serviceprocessen till läsaren.