Hoppa till innehåll

Definition av målläget och beslut om införande


Det här avsnittet ger stöd för beslut om anslutning till tjänsten. I det här stadiet

  • utarbetar myndigheten en preliminär plan
  • analyserar förändringens konsekvenser för det föreslagna beslutet
  • ställer upp målen

Redan vid förhandlingarna har myndigheten bekantat sig med modellen för kundorienterad utveckling och har preliminärt definierat sina egna mål. I det här stadiet konkretiseras målen med till exempel indikatorer och kostnads-nyttoanalys.

Dessutom gäller det att komma överens om myndighetens interna ansvarsfördelning för de kommande uppgifterna; genomförandet av förändringen kräver, förutom en engagerad ledning, entusiastiska personer som utför det praktiska arbetet. För att stödja genomförandet av förändringen kan exempelvis utse ändringsagenter bland personer inom den operativa dagliga tillståndshandläggningen. Målet är att säkerställa att de förändringar som krävs för tillståndshandläggningen identifieras tillräckligt tidigt och att nyckelsakkunniga upplever förändringen som naturlig.

Stödmaterialet nedan innehåller praktiska verktyg och instruktioner för de myndigheter som fattar beslut om att ansluta sig i frågor som bör beaktas i detta skede.

Instruktioner och verktyg