Hoppa till innehåll

Indikatorer


Det är motiverat att ställa upp mätbara mål för förändringar. Indikatorer gör det lättare att konkretisera mål, följa upp målen och styra arbetet i rätt riktning. Det rekommenderas att de mätbara målen kopplas till såväl myndighetens övriga mål som de allmänna målen för Tillstånds- och tillsynsprojektet, såsom förbättring av kundnöjdheten eller effektivisering av samarbetet mellan myndigheter. Utöver själva indikatorerna gäller det att definiera hur och när de följs upp.

Indikatorer kan vara kvalitativa eller kvantitativa. Det är viktigt att även mäta utgångsläget så att uppnåendet av målet också kan verifieras. Kvalitativa variabler kan mätas till exempel genom intervjuer, undersökningar eller observationer, medan kvantitativa variabler kan följas upp till exempel genom att jämföra processernas längd.

När bör indikatorer definieras?

Indikatorerna bör definieras efter att beslutet att gå med i serviceskiktet har fattats. Det rekommenderas att regelbundet följa upp indikatorerna, till exempel vid möten i myndighetens projektstyrgrupp.

Vem definierar indikatorerna?

Indikatorerna definieras i allmänhet av myndighetens ledning, till exempel med hjälp av projektledaren.