Hoppa till innehåll

Förberedelse av förändringar och genomförande


I detta skede informerar myndigheten personalen, kunderna och intressenterna om förändringarna, säkerställer interoperabiliteten för serviceskiktet och dess egna informationssystem, genomför själva anslutningen till serviceskiktet, testar och vid behov genom pilotprojekt för implementeringen samt utbildar användarna av serviceskiktet.

Verktyg och instruktioner

Verktyg för förändringar och införande finns avsnittet om införande på supportwebbplatsen.