Hoppa till innehåll

Stödkliniker

Stödkliniker relaterade till direktivet om förnybar energi (REDII)

Tillstånds- och tillsynsprojektet ordnade hösten 2021 fyra TEAMS-stödkliniker för myndigheter kopplade till Tillstånds- och tillsynstjänsten. 

Supportkliniker har inte schemalagts för våren 2022. Om du vill ha en stödklinik för din organisation kan du kontakta oss per e-post på luvatjavalvonta.tem(at)gov.fi (ange REDII-stödklinik i rubrikfältet)

Stödkliniken demonstrerar Tillstånds- och tillsynstjänsten och svarar på förhandsfrågor och frågor som ställs på stödkliniken.

Med vänlig hälsning, Tillstånds- och tillsynsprojektet