Hoppa till innehåll

Stödkliniker

Stödkliniker relaterade till direktivet om förnybar energi (REDII)

Tillstånds- och tillsynsprojektet ordnar vid behov stödkliniker för myndigheter som ansluter sig till Tillstånds- och tillsynstjänsten. 

Om du vill ha en stödklinik för din organisation kan du kontakta oss per e-post på luvatjavalvonta.tem(at)gov.fi (ange REDII-stödklinik i rubrikfältet)

Stödkliniken demonstrerar Tillstånds- och tillsynstjänsten och svarar på förhandsfrågor och frågor som ställs på stödkliniken.

Med vänlig hälsning, Tillstånds- och tillsynsprojektet