Hyppää sisältöön

Asiointitarjonta


Luvat ja valvonta -palvelussa on kaksi erilaista asiointien tarjontaa:

  • Tarjonta asiakkaalle, joka kattaa kaikkien palvelussa asiointejaan tarjoavien viranomaisten lupa- ja valvonta-asioinnit
  • Tarjonta viranomaisille, joka kattaa kaikki yhteiset usean viranomaisen käyttämät lupa- ja valvonta-asioinnit

Tarjonta asiakkaille

Luvat ja valvonta -palvelun tarjonta asiakkaalle muodostuu kaikista viranomaisten käyttöönottamista asioinneista. Tarjonta muodostuu palvelukokonaisuuksittain (aiheittain esim. tapahtumajärjestäminen) ja alueittain. Samassa palvelukokonaisuudessa on usein mukana viranomaisia, jotka

  • vastaavat paikallisesti oman substanssin lupa- ja valvontatoiminnasta (mm. kunnat, pelastuslaitokset, sairaanhoitopiirit, poliisilaitokset, hyvinvointialueet)
  • vastaavat valtakunnallisesti oman substanssin mukaisesta lupa- ja valvontatoiminnasta (esim. AVI, ELY-keskus, Ruokavirasto, jne…)

Tarjonnan alueellinen perusyksikkö on kunta. Valtion virastot ja laitokset liittävät asiointinsa Luvat ja valvonta -palveluun valtakunnallisesti, joten ne ovat liittämisen jälkeen automaattisesti tarjolla asiakkaalle jokaisen kunnan alueella. Kun paikalliset viranomaiset liittävät asiointinsa palveluun, ne ovat tarjolla asiakkaalle vain kyseisen viranomaisen määrittämällä toimialueella. Tästä johtuen saman palvelukokonaisuuden tai yksittäisten asiointien tarjonta asiakkaalle vaihtelee kunta-alueittain.

Tarjonta viranomaisille

Luvat ja valvonta -palvelun tarjonta on viranomaiskohtaista. Yhteisten asiointien tarjonta on tarkoitettu kunnille, pelastuslaitoksille, sairaanhoitopiireille, poliisilaitoksille ja hyvinvointialueille. Valtion virastot ja laitokset voivat hyödyntää palvelua ja sen toiminnallisuuksia, mutta niille ei ole palvelussa varsinaista valmista asiointitarjontaa. Tästä johtuen valtion virastojen ja laitosten tulee suunnitella ja toteuttaa asiointinsa Luvat ja valvonta -palveluun, jonka jälkeen asiointi on käyttöönotettavissa. Nämä viranomaiskohtaiset lupa- ja valvonta-asioinnit määritellään ja toteutetaan palveluun kyseisen viranomaisen kanssa.

Huom!

Asiointien liittämisen ja käyttöönottojen ohjeet löydät kohdasta ”Liittyminen ja käyttöönotto

Tutustu asiointitarjontaan

 

Asiointitarjonta
viranomaisittain
(tulossa) ›