Hyppää sisältöön

Ekosysteemi


Luvat ja valvonta -ekosysteemi mahdollistaa asiakkaan lupatarpeiden viranomaistarjonnan keskitetysti viranomais- ja toimialarajat ylittävästi. Asiakkaan saama palvelu tuotetaan yhdessä eri viranomaisten lupapalvelujen ja Luvat ja valvonta -palvelun yhteistyönä. Lisäksi palvelun tuottamisessa hyödynnetään muita yhteiskäyttöisiä palveluita ja julkisia rekistereitä. Ekosysteemi mahdollistaa asiakaslähtöisemmän palvelun asiakkaalle kuin yksittäisten toimijoiden palvelut ja toisaalta joustavamman ja kustannustehokkaamman palvelurakenteen viranomaisille. Luvat ja valvonta -ekosysteemi muodostuu seuraavista elementeistä

  • viranomaisten lupa-asiointipalvelut
  • Luvat ja valvonta -palvelu, joka kokoaa viranomaisten lupapalveluita asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi ja tarjoaa yhteiskäyttöisiä toiminnallisuuksia kaikkien lupaviranomaisten hyödynnettäväksi
  • muut yhteiskäyttöiset tukipalvelut ja rekisterit, jotka mahdollistavat ja sujuvoittavat kokonaispalvelua
Kuva Luvat ja valvonta -ekosysteemistä
Kuva: Luvat ja valvonta -ekosysteemi asiakkaan monilupaisiin hankkeisiin

Edellytykset

Ollakseen osa ekosysteemiä ja pystyäkseen tarjoamaan palveluitaan Luvat ja valvonta -palvelua hyödyntäen viranomaisen on liitettävä ekosysteemissä käytettävät lupa-asiointipalvelunsa Luvat ja valvonta -palveluun. Täältä löydät lisätietoja Luvat ja valvonta -palvelua koskevista yhteisistä palvelun ehdoista ja viranomaiskäyttöönotoista.

Asiakasohjaus

Ekosysteemin keskeinen hyöty tulee esille asiakkaiden hankkeissa, joissa edellytetään useiden eri viranomaisten lupia. Näiden hankkeiden osalta asiakas ohjataan Luvat ja valvonta -palveluun lupatarpeen selvittämiseksi. Asiakasohjaus tehdään viranomaisen verkkosivustolta ja Suomi.fi-verkkopalvelun kautta. Selkeissä yksittäisissä asiakkaan lupatarpeissa, joissa asiakas esimerkiksi tarvitsee vain rakennuslupaa ja, joissa siten yksittäisen viranomaisen asiointipalvelu ratkaisee asiakkaan koko lupatarpeen, ohjaus tehdään suoraan viranomaisen asiointipalveluun.

Asiakasohjaus tulee suunnitella ja toteuttaa huolellisesti erilaiset asiakkaiden käyttötapaukset huomioiden.

Luvat ja valvonta -palvelu

Luvat ja valvonta -palvelu kokoaa eri viranomaisten palvelut asiakkaan lupatarvetta tukeviksi kokonaisuuksiksi yhteen sähköiseen asiointipisteeseen, jossa viranomaisten lupapalvelut ovat tarjolla entistä asiakasystävällisemmin ja sujuvammin.

Palvelun viranomais- ja toimialarajat ylittävä lupatarveselvitys vähentää merkittävästi tarvetta asiakkaiden neuvonnalle ja ohjaa asiakkaat tarvittavien lupien hakemiseen. Lupien yhteiset tiedot kerätään asiakkaalta keskitetysti hyödynnettäväksi viranomaisten lupapalveluissa. Lupiin liittyvät hakemukset ja kerätyt tiedot näkyvät kaikille hankkeen viranomaisille yhteisessä näkymässä.

Viranomaisen palvelut

Asiakkaan varsinainen lupa-asiointi tapahtuu eri viranomaisten lupa-asiointipalveluissa. Kun asiakas on antanut hankkeestaan eri viranomaisten tarvitsemat lupahakemuksien yhteiset tiedot Luvat ja valvonta -palvelussa, välitetään nämä tiedot asiakkaan hankkeessa mukana oleville viranomaisille. Tämän jälkeen asiakas ohjataan asiointi kerrallaan vastuuviranomaisen lupa-asiointipalveluun.

Tiedot välitetään sähköisesti viranomaisen lupa-asiointipalveluun. Tämä kuitenkin edellyttää, että viranomaisella on sähköinen asiointipalvelu ja se on liitetty Luvat ja valvonta -palvelun sähköiseen tiedonvälitysrajapintaan Suomi.fi-palveluväylässä. Löydät lisätietoja Luvat ja valvonta -palvelun ”Liitostavat”-sivulta.

Mikäli viranomainen tarjoaa asiointiaan vain perinteisissä palvelukanavissa (viraston asiakaspalvelu, sähköposti, pdf / web / paperiset lomakkeet), tarvitaan tietojen välittämiseksi sähköinen kanava nykyisen asiointipalvelun rinnalle. Ratkaisua arvioitaessa vaihtoehtoina ovat viranomaisasiointiin tarkoitetut asiointiratkaisut, sekä rajatusti soveltuva Luvat ja valvonta -palvelun Kevytasiointi.

Valittaessa asiointiratkaisuksi Kevytasiointi, edellä olevasta sähköisen asiointiratkaisun prosessista poiketen tiedot siirtyvät Luvat ja valvonta -palvelun sisällä Kevytasiointi-lomakkeille. Tällöin asiakas täydentää lupahakemuksensa Kevytasiointi-lomakkeella ja lähettää sen viranomaiselle Luvat ja valvonta -palvelusta. Löydät lisätietoja vaihtoehtojen arvioinnista ja Luvat ja valvonta -palvelun Kevytasiointi-ominaisuudesta ”Liitostavat”-sivulta.

Muut palvelut

Palveluketjussa hyödynnetään julkisia rekistereitä ja yhteiskäyttöisiä tukipalveluita. Lisätietoja näistä löydät ”Liitännäispalvelut” -sivultamme.