Hyppää sisältöön

Liitostapojen vertailu


Alla olevassa taulukossa on vertailtu Luvat ja valvonta -palvelun liitostapoja.

Liitos-
vaihtoehto

A)  Sähköinen tiedonvälitysrajapinta (palveluintegraatio)

B) Kevytasiointi

Sopivuus

Pääasiallinen liitostapa viranomaisen sähköisiä asiointipalveluita varten. Tällä varmistetaan asiointien sujuva, tehokas ja inhimillisistä tiedonsiirtovirheistä vapaa asiointien käsittely. Viranomaisten perinteisiä, ei sähköisiä asiointipalveluita varten. Soveltuu pienille asiointimäärille ja kohteisiin, joissa asioinnin sähköistäminen ei eole kannattavaa. 

Edellytykset

 • Liittyvällä viranomaisella on käytössään sähköinen asiointipalvelu (tai -järjestelmä)
 • Sähköisen tiedonvälityksen (palveluintegraatio) rakentamisen ja ylläpidon panos/tuotto suhde on tutkittu kannattavaksi
 • Liittyvällä viranomaisella ei asioinnin osalta ole käytössään sähköistä asiointipalvelua (tai -järjestelmälmää) ja sen hankinta ei ole perusteltua

Plussat (+)
ja
miinukset (-)

 • Siirtää asiakkaan antamat tiedot muuttumattomina suoraan viranomaisen asiointiratkaisuun
 • Asiakas ohjataan tunnistettuna täydentämään asiointia viranomaisen palveluun (jos asiointi on toteutettu vaiheistettuna)
 • Tilatiedot päivittyvät käsittelyn mukaisesti asiakkaalle ja muille viranomaisille
 • Viranomaisen työmäärä ei kasva palveluprosessissa
 • Tiedon siirtämistä mahdollista valvoa
 • Vaatii palveluintegraation (toteutus vaatii aikaa ja muodostaa kustannuksia)
 • Käyttöönotto voidaan tehdä nopeasti ja yleisesti pienin kustannuksin
 • Tiedon siirtäminen ja tilatietojen päivittäminen vaativat henkilön työpanosta ja ovat alttiita erilaisille inhimillisille virheille
 • Tiedon välittymistä ei valvota