Hyppää sisältöön

Sähköinen tiedonvälitysrajapinta


Tässä liitostavassa viranomainen liittää asiointipalvelunsa Luvat ja valvonta -palveluun hyödyntäen sähköistä tiedonvälitysrajapintaa. Tämä mahdollistaa automaattisen, henkilötyön virheistä vapaan ja seurattavan tiedonsiirron palvelujen välillä.

Viranomaisen sähköinen asiointipalvelu liitetään Luvat ja valvonta -palvelun sähköiseen tiedonvälitysrajapintaan Suomi.fi-palveluväylän kautta. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan, vakioidun ja tietoturvallisen tietoväylän palveluiden välillä. 

Edellytykset

Edellytykset sähköisen tiedonvälitysrajapinnan käytölle ovat

  • viranomaisella on käytössään sähköinen asiointipalvelu
  • asiointipalvelulla on tarvittava yhteys Suomi.fi-palveluväylään 

Rajanpinnan käyttö edellyttää liittyvältä viranomaiselta tietojen välittämiseen tarvittavan sähköisen tiedonvälityksen toteutuksen, jolla asiointipalvelu tai -järjestelmä liitetään Luvat ja valvonta -palveluun. Tämä koskee myös liitettäessä Luvat ja valvonta -palveluun viranomaisen käytössä olevia yhteiskäyttöisiä asiointipalveluja, joista esimerkkeinä Lupapiste.fi– ja Trimblen ePermit-palvelut.

Yhteiskäyttöiset asiointipalvelut

Viranomaisten käyttämien yhteiskäyttöisten asiointipalvelujen osalta riittää, kun palvelun omistaja on toteuttanut liitoksen Luvat ja valvonta -palveluun. Näin jokaisen viranomaisen ei itse tarvitse toteuttaa liitosta. Usein tämä vaatii asiakasviranomaisilta liitoksen tilaamisen palvelun omistajalta. Tarkista liitoksen tila palvelun omistajalta aina Luvat ja valvonta -palvelun käyttöönoton yhteydessä.

Tekniset ratkaisut ja toteutus

Teknisiä ratkaisuja liitoksen toteuttamiseksi on useita perinteisistä integraatioratkaisuista pilvipohjaisiin ohjelmistorobotteihin. Paras ratkaisu määräytyy viranomaisen toiminnallisista ja toisaalta tämän IT-ympäristön tarpeista. Organisaation IT-tuki kannattaakin ottaa mukaan valittaessa ratkaisua. Sähköisen tiedonvälityksen toteutuksesta vastaa liitosta tekevä viranomainen.

Perinteisten teknisten ratkaisujen lisäksi palvelujen välinen integraatio voidaan toteuttaa ohjelmistorobotiikan avulla. Katso ohjelmistorobotin referenssitoteutuksen esittelytilaisuuden videotallenne

Tekninen ohje

Palvelun teknisen liittymisohjeen ja siinä viitatun yaml-liitteen, sekä ohjelmistorobotiikan teknisen dokumentaation löydät alla olevista linkeistä. Varmista, että käytössäsi on ajantasainen aineisto! Tarvittaessa lataa tarvitsemasi aineiston uusin versio alla olevasta linkeistä.

Tuki

Luvat ja valvonta -palvelu tarjoaa viranomaisille maksuttoman teknisen tuen rajapintaan ja päästä päähän (E2E) testaamiseen. Tuki sisältää rajapintaa koskevan alla olevan teknisen dokumentaation lisäksi kehittäjätason henkilöiden tuen. Tukeen liittyvät tiedustelut ja tietopyynnöt tulee lähettää osoitteeseen luvatjavalvonta.tem(at)gov.fi.

Huom!

Tarkista teknisten aineistojen uusimmat versiot alla olevista linkeistä.

Tulossa: ohjelmistorobotin referenssitoteutuksen tekninen materiaali ›