Hyppää sisältöön

Luvat ja valvonta -palvelu


Luvat ja valvonta -palvelu on asiakkaan ja viranomaisasiointien välissä toimiva sähköinen palvelukerros, jota kehitetään ja ylläpidetään työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa Luvat ja valvonta -hankkeessa (2016–2023). Palvelun keskeisinä tavoitteina on sujuvoittaa asiakkaiden lupiin ja valvontaan liittyvää asiointia kuin myös eri viranomaisten keskinäistä yhteistoimintaa lupa- ja valvonta-asioissa.

Kuva: tavoitteena siirtyminen virastokohtaisista asiakaslähtöiseen palveluun
Kuva: tavoitteena siirtyminen virastokohtaisista asiakaslähtöiseen palveluun

Palvelu tarjoaa:

  • asiakkaille (luvan hakija) yhden luukun periaatteella toimivan asiointikanavan asiakkaan lupatarpeen selvittämiseen ja lupa- ja valvonta-asioissa asioimiseen viranomaisrajat ylittävästi
  • viranomaisille yhteiskäyttöisen ja kustannustehokkaan lupa- ja valvonta-asiointeja yhteen kokoavan ja luvan hakijan toimintaa ohjaavan sähköisen palvelukanavan, joka tukee viranomaisten lupa- ja valvontatoiminnan yhteensovittamista ja samalla viranomaisprosessien tehostamista

Viranomainen voi hyödyntää Luvat ja valvonta -palvelua riippumatta omien asiointipalvelujen toteutuksesta. Palveluun voi liittää sähköisten palvelujen lisäksi viranomaisen perinteiset asiointikanavat, kuten paperi- ja PDF-lomakkeet (E-lomake) tai sähköpostin. Samalla mahdollistetaan perinteisten kanavien sähköistäminen seurattavaksi määrämuotoiseksi prosessiksi. Lue lisää palvelun tarjonnasta viranomaiselle ja liitä se osaksi viranomaisen palveluita!

Huom!

Palvelu ei automaattisesti ole viranomaisen käytössä. Palvelua voivat hyödyntää ainoastaan sen käyttöönottaneet viranomaiset. Katso lisätietoja viranomaisen liittymisestä ja palvelun käyttöönottamisesta kohdasta ”Palvelun käyttöönotto”.