Hyppää sisältöön

Ylläpito ja muutokseen sitoutuminen


Tässä vaiheessa viranomainen on ottanut käyttöön niin palvelukerroksen kuin uuden toimintatavan. Projektin päätyttyä on tärkeää sopia, miten ja milloin viranomainen arvioi palvelukerrokseen liittymisen hyötyjä esimerkiksi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja mittareihin sekä laadittuun kustannus-hyötyanalyysiin. Lisäksi viranomaisen on suositeltavaa laatia projektista loppuraportti.

Tässä vaiheessa Luvat ja valvonta -hallintamalli määrittelee jaettuja vastuita ja yhteisiä toimintatapoja viranomaisten välillä. Palvelukerrosta kehitetään paitsi käyttäjiltä saadun palautteen perusteella myös esimerkiksi säädösmuutosten myötä. Viranomaiset osallistuvat uusien toiminnallisuuksien kehittämiseen sekä ottavat niitä käyttöön.

Parhaiten pysyt ajan tasalla palvelukerroksen kehittymisestä seuraamalla hanketta Twitterissä tai työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.