Hyppää sisältöön

Määräaikojen laskenta


Kuvituskuva

Määräaikojen laskennassa palvelu huolehtii asiakkaan asioinnin tai asiointikokonaisuuden käsittelyaikojen laskennasta. Tyypillisesti tällaisia asiakashankkeiden asiointeja on mm. teollisuuden investointien luvitusprosesseissa (esim. Tuotantolaitoksen palvelukokonaisuus), joissa yksittäinen lupa-asia voi olla erittäin laaja (esim. YVA-selvitys).

Milloin määräaikojen laskentaa tarvitaan? 

Määräaikojen laskenta on erityisen hyödyllinen silloin, kun:

  • asiointien viranomaiskäsittelyn aika on määritetty JA
  • asiakkaan asiointikokonaisuudessa on useita eri viranomaisten asiointeja ja / tai
  • käsittely vaatii laajaa asiantuntemusta ja huomattavaa käsittelyaikaa eri viranomaisilta ja / tai
  • asiointi käsitellään monivaiheisesti ja asiakas täydentää hakemustaan käsittelyn aikana ja / tai
  • asiointien käsittelyaika on lakisääteistä (esim. RED II direktiivin mukaiset uusiutuvan energian hankkeet)

Määräaikojen laskenta näyttää sille asetettujen sääntöjen pohjalta asioinnin käsittelyyn käytetyn ja jäljellä olevan ajan sekä hälyttää vastuuviranomaiselle, jos kyseinen asiointi uhkaa venyä yli käsittelylle asetetun määräajan. Heräte ohjataan heräteviestiasetuksissa olevaan sähköpostiosoitteeseen.