Hoppa till innehåll

Beräkning av tidsfrister


Illustration

Vid beräkning av tidsfrister beräknar tjänsten handläggningstiderna för kundens ärende eller ärendehelhet. I allmänhet är sådana ärenden relaterade till kundprojekt, bland annat tillståndsprocesser för industriella investeringar (t.ex. Servicehelheten för produktionsanläggningar), där ett enskilt tillståndsärende kan vara mycket omfattande (t.ex. en MKB-utredning).

När behövs beräkningen av tidsfrister? 

Beräkningen av tidsfrister är särskilt användbar när

  • tidpunkten för myndighetshandläggning av ärendet är bestämd OCH
  • kundens ärendehelhet omfattar flera ärenden vid myndigheter och/eller
  • handläggning kräver omfattande sakkunskap och lång handläggningstid vid olika myndigheter och/eller
  • ärendet handläggs i flera steg och kunden kompletterar sin ansökan under handläggningen och/eller
  • handläggningstiden för ärendet är lagstadgad (t.ex. projekt för förnybar energi i enlighet med RED II-direktivet)

Beräkningen av tidsfrister enligt de regler som fastställts för den visar den tid som använts och den återstående handläggningstiden för ärendet och varnar den ansvariga myndigheten om ärendet hotar att ta längre tid än den utsatta tidsfristen. Aviseringen skickas till den e-postadress som angetts i aviseringsinställningarna.

 

 

Tillbaka ›