Hoppa till innehåll

Myndigheten


För myndighetens del fortsätter serviceprocessen beroende på hur myndighetens verksamhet är ansluten till  tjänsten Tillstånd och tillsyn. Det finns två alternativa anslutningssätt:

  • Elektroniskt kommunikationsgränssnitt
  • Förenklade tjänster

Myndighetsprocess i det elektroniska kommunikationsgränssnittet

Vid användning av det elektroniska kommunikationsgränssnittet handlägger myndighetens tjänsteman ansökan helt i myndighetens egen tjänst. De uppgifter som kunden lämnar via tjänsten Tillstånd och tillsyn överförs till myndighetens tjänst via det elektroniska kommunikationsgränssnittet. Via samma gränssnitt skickas statusinformation om ärenden från myndighetstjänsten till tjänsten Tillstånd och tillsyn, varvid den uppdateras och visas i tjänsten som statusinformation om ärenden.

Läs mer om tjänstens elektroniska kommunikationsgränssnitt.

Bilden visar serviceprocessen för mydigheter
Bild: Myndighetshandläggning av tillstånds- och tillsynsärenden via det elektroniska kommunikationsgränssnittet (klicka på bilden för att förstora den)

 

Myndighetsprocess i den förenklade tjänsten

När man använder den förenklade tjänsten handläggs myndighetsärenden i tjänsten Tillstånd och tillsyn.

Bilden visar serviceprocessen för mydigheter

Läs mer om den förenklade tjänsten.