Hoppa till innehåll

Elektroniskt kommunikationsgränssnitt


I detta anslutningssätt ansluter myndigheten tjänsten Tillstånd och tillsyns ärenden som behövs till sin tjänst/sitt system med hjälp av ett elektroniskt kommunikationsgränssnitt. Detta möjliggör automatisk, felfri och spårbar dataöverföring mellan tjänsterna.

Lämplighet

Elektronisk dataöverföring fungerar bäst för tjänster där:

 • myndigheten har en elektronisk tjänst eller ett elektroniskt system för ärenden (förutsättning)
 • ansökningar handläggs regelbundet i stora mängder
 • ärendena innehåller mycket detaljerade uppgifter som det är svårt att manuellt överföra felfritt
 • det inte är motiverat att en tjänsteman överför uppgifterna
 • elektronisk processkontroll av ärenden förutsätts (t.ex. ärenden med tidsfrister)
 • avsikten är att minska mängden manuellt arbete
Bild av elektronisk dataöverföring
Bild: elektronisk dataöverföring

Förutsättningar

Användningen av gränssnittet förutsätter att den myndighet som ansluter sig inför ett system som krävs för dataöverföring (lös integration) och som ansluter tjänsten eller systemet till tjänsten Tillstånd och tillsyn via ett elektroniskt kommunikationsgränssnitt. Detta gäller även vid anslutning av myndighetens delade e-tjänster till  tjänsten Tillstånd och tillsyn, till exempel tjänsten Lupapiste.fi.

Genomförande och support

Myndigheten ansvarar för systemen för elektronisk dataöverföring. Tjänsten Tillstånd och tillsyn tillhandahåller avgiftsfritt stöd för genomförande och testning för myndigheter. Utöver teknisk dokumentation av gränssnittet omfattar tjänsten stöd för utvecklare. Förfrågningar om stödet och ytterligare information ska skickas till luvatjavalvonta.tem(at)gov.fi.

Här finns en beskrivning av gränssnittet för elektronisk kommunikation för tjänsten Tillstånd och tillsyn.

Obs!

Följande frågor bör (åtminstone) beaktas när man överväger användning av ett elektroniskt kommunikationsgränssnitt

 • servicevolym – hur många ansökningar myndigheten tar emot. Elektronisk dataöverföring fungerar bäst när servicevolymerna är med stora
 • ärendenas innehåll – hur mycket information om ett enskilt ärende som förmedlas
 • uppnåbara fördelar (t.ex. minskad arbetsmängd)
 • tillgänglighet, kontinuitet och administration (driftssäkerhet för integrationen och ändringsbehov)
 • kostnadskonsekvenser

 

Tillbaka ›