Hoppa till innehåll

Elektroniskt kommunikationsgränssnitt


Vid detta anslutningssätt ansluter myndigheten sina ärendehanteringstjänster till tjänsten Tillstånd och tillsyn med hjälp av gränssnittet för elektronisk kommunikation. Det möjliggör en automatisk dataöverföring mellan tjänsterna som är fri från manuella fel och som kan följas upp.

Myndighetens ärendehanteringstjänst ansluts till gränssnitt för elektronisk kommunikation i tjänsten Tillstånd och tillsyn via Suomi.fi-informationsleden Det möjliggör en kostnadseffektiv, standardiserad och informationssäker informationskanal mellan tjänsterna. 

Förutsättningar

Förutsättningarna för att använda gränssnittet för elektronisk information är

  • myndigheten har tillgång till en elektronisk ärendehanteringstjänst
  • ärendehanteringstjänsten har nödvändig anslutning till Suomi.fi-informationsleden 

Användningen av gränssnittet förutsätter att den myndighet som ansluter sig genomför den elektroniska informationsöverföring som behövs för att förmedla uppgifterna, genom vilken ärendehanteringstjänsten eller -systemet ansluts till tjänsten Tillstånd och tillsyn. Det gäller även vid anslutning till tjänsten Tillstånd och tillsyn av gemensamma ärendehanteringstjänster som används av myndigheten, till exempel Lupapiste.fi och Trimbles ePermit-tjänster.

Gemensamma ärendehanteringstjänster

För de gemensamma ärendehanteringstjänster som myndigheterna använder räcker det att tjänstens ägare har skapat en anslutning till tjänsten Tillstånd och tillsyn. På så sätt behöver inte varje myndighet själv genomföra anslutningen. Ofta kräver det att kundmyndigheten beställer anslutningen av tjänstens ägare. Kontrollera alltid anslutningens status med tjänstens ägare i samband med införandet av tjänsten Tillstånd och tillsyn.

Tekniska lösningar och genomförande

Det finns flera tekniska lösningar för att genomföra integrationsanslutningen, från traditionella integrationslösningar till molnbaserade programvarurobotar. Vilken som är den bästa lösningen beror på myndighetens verksamhetsmässiga behov och även på behoven i deras IT-miljö. Det är bra att involvera organisationens IT-support i valet av lösning. Den myndighet som skapar förbindelsen ansvarar för genomförandet av den elektroniska informationsöverföringen.

Utöver traditionella tekniska lösningar kan integrationen av tjänsterna genomföras med hjälp av programvarurobotik. Se videoinspelningen från presentationstillfället för referensgenomförandet av programroboten

Tekniska anvisningar

Tjänstens tekniska anvisningar för anslutning och den yaml-bilaga som det hänvisas till i den samt den tekniska dokumentationen av programvarurobotiken hittar du under länkarna nedan. Se till att du har tillgång till aktuellt material! Vid behov kan du ladda ner den senaste versionen av materialet via länkarna nedan.

Support

Tjänsten Tillstånd och tillsyn erbjuder myndigheterna kostnadsfri teknisk support för gränssnittet och end-to-end-testning (E2E). Supporten innefattar utöver den tekniska dokumentationen om gränssnittet nedan även support till personer på utvecklarnivå. Förfrågningar och begäran om information om supporten ska skickas till adressen luvatjavalvonta.tem(at)gov.fi.

OBS!

Kontrollera den senaste versionen av det tekniska materialet via länkarna nedan. Den tekniska dokumentationen finns endast på finska.

Kommer senare: tekniskt material för referensimplementering av programvaruroboten ›