Hoppa till innehåll

Exempel på aviseringar


Exempel på innehållet i aviseringar:

Ett nytt ärende som väntar på handläggning finns i tjänsten Tillstånd och tillsyn: ärendets rubrik, myndighet. Du har fått det här meddelandet eftersom den ansvariga myndigheten ska informera tjänsten Tillstånd och tillsyn om handläggaren av ärendet.

Företag: företagets namn och (namnet på den person som representerar företaget)
Objekt: objektets namn och (objektets identifierare)
Ort: kommunområdets namn

Du kommer åt uppgifterna om objektet genom att logga in via följande länk: (exempel på länk) https://lv-vir.ahtp.fi/fi/seuraa/231d799b-19e5-4ba4-a486-10b28906f175

Meddelandet har skapats automatiskt och kan inte besvaras.