Hoppa till innehåll

Anslutningssätt


Illustration

Tjänsten Tillstånd och tillsyn har två alternativa anslutningssätt för att ansluta ärenden i tjänsten Tillstånd och tillsyn till myndighetens tjänster. Myndighetens behov, operativa miljö och tekniska lösningar påverkar vilken anslutningsmetod som är mest optimal för myndighetens processer och för att ge kunden helhetsservice. 

Ett anslutningssätt väljs för varje ärende

För varje ärende som ansluts till tjänsten ska ett anslutningssätt väljas och det kan variera: olika ärenden hos samma myndighet kan ha olika anslutningssätt. En beskrivning av anslutningssätten finns längst ner på sidan.

Val och kriterier

Valet av anslutningssätt har en central inverkan på införandet av myndighetens tjänst och dess operativa tillstånds- och tillsynsverksamhet. Valet påverkas av till exempel ärendevolymer, informationens mängd och form i ärenden, myndighetens tjänster och kostnader.

Alla anslutningssätt medför kostnader, men kostnaderna bildas på olika sätt: konstruktionen av elektronisk informationsförmedling kräver investeringar och det gäller att förbereda sig för administrationen av den. Införandet av förenklade tjänster är ofta förmånligare, men manuell överföring av information om ärenden från en tjänst till en annan kräver fortlöpande arbete av personalen.

Bild av Tjänstens anslutningssätt
Tjänstens anslutningssätt

Generellt kan man säga att elektronisk informationsöverföring är lämplig för tjänster med en måttlig eller stor ärendevolym. När det finns mycket att handlägga är det värt att överföra manuellt arbete till system. Små ärendevolymer talar för förenklade tjänster, eftersom personalens arbetsbörda inte ökar nämnvärt och tjänsten kan införas snabbt, smidigt och till låga kostnader.

Läs mer om anslutningssätt och jämför

 

 

Tillbaka ›