Hoppa till innehåll

Utredning av tillståndsbehov


Illustration

Utredning av tillståndsbehov är en tjänst som

  • ger kunden ett lättanvänt verktyg baserat på frågor för att klargöra behovet av tillstånd
  • erbjuder myndigheten ett verktyg med vilket de krav som anknyter till myndighetsärenden kan omvandlas till regelbaserade förfrågningar riktade till kunden utifrån vilka utredningen av kundens tillståndsbehov bildas (frågor om myndighetstillstånd, svar, agerande i olika svar)

Tjänsten ur myndighetens perspektiv

Utredningen av tillståndsbehov kan användas i nästan alla syften för att fastställa behovet av tillstånds- och tillsynsärenden för kundens verksamhet. Den fastställer regler relaterade till kundens verksamhet, som kan vara identifierad tillståndspliktig verksamhet, verksamhetens omfattning, volym, varaktighet, antalet deltagare, säkerhetsrelaterade frågor, läge, reglerad försäljning etc. Utredningen av tillståndsbehovet kan definieras och genomföras enligt servicehelheter (t.ex. ordnande av evenemang) eller enskilda tjänster. När de fastställda reglerna för utredningen av tillståndsbehov har införts i tjänsten aktiveras funktionen automatiskt för alla ärenden i servicehelheten.

 

Tjänsten ur kundens perspektiv

I utredningen av tillståndsbehov svarar kunden på frågor relaterade till ärendehelheten för att kartlägga behovet av tillstånds- och tillsynsärenden. Frågorna har ställts på ett sådant sätt att varje svar fastställer och begränsar kundens behov. Slutligen föreslår utredningen för kunden de nödvändiga och eventuellt nödvändiga tillstånds- och tillsynsärendena utifrån svaren. Kunden kan när som helst avbryta utredningen och välja de tjänster som behövs. Tillståndssökanden ansvarar för inhämtandet av nödvändiga tillstånd, och detta nämns även på sidan där tjänsterna väljs. Funktionen finns på tjänstens förstasida under ”Ta reda på nödvändiga tillstånd”. Kunden behöver inte logga in tjänsten för att använda utredningen av tillståndsbehovet.

 

Obs!

Tillståndsutredning är inte en obligatorisk funktion för kunder. Som kund
kan man också hoppa över utredningen av tillståndsbehov genom att välja
”Gå direkt till valet av tillstånd”.

Utredningen av tillståndsbehov befriar inte kunden från ansvaret att ansöka
om tillstånd som verksamheten kräver.

 

Tillbaka ›