Hoppa till innehåll

Tjänsten Tillstånd och tillsyn


Tjänsten Tillstånd och tillsyn är ett elektroniskt serviceskikt mellan kunden och ärenden med myndigheter som utvecklas och administreras i Tillstånds och tillsynsprojektet (2016–2023) som samordnas av Arbets- och näringsministeriet. Till tjänstens främsta mål hör att underlätta kundernas ärenden relaterade till tillstånd och tillsyn samt ömsesidigt samarbete mellan olika myndigheter i tillstånds- och tillsynsfrågor.

Bild av målet är att gå från byråspecifik till kundorienterad service
Bild: målet är att gå från byråspecifik till kundorienterad service

Tjänsten erbjuder

  • kunder (tillståndssökande) kanal för skötande av ärenden över samma disk när det gäller utredning av kundens behov av tillstånd och hantering av tillstånds- och tillsynsärenden över myndighetsgränser
  • myndigheter en gemensam och kostnadseffektiv elektronisk servicekanal som samlar tillstånds- och tillsynsärenden samt styr den tillståndssökandes verksamhet, vilket stöder samordningen av myndigheternas tillstånds- och tillsynsverksamhet och samtidigt effektiviseringen av myndighetsprocesserna

Myndigheten kan använda tjänsten Tillstånd och tillsyn oavsett hur de egna tjänsterna har genomförts. Utöver e-tjänster kan tjänsten anslutas till myndighetens konventionella servicekanaler, såsom pappers- och PDF-blanketter (E-blankett) eller e-post. Samtidigt är det möjligt att digitalisera konventionella kanaler till en mätbar process som kan följas upp. Läs mer om tjänstens utbud för myndigheter och anslut den till myndighetens tjänster!

Obs!

Tjänsten är inte automatiskt tillgänglig för myndigheter. Tjänsten kan endast anlitas av myndigheter som anslutit sig till den. Ytterligare information om hur man ansluter sig finns i ”Införande av tjänsten”.