Hoppa till innehåll

Besluta


I beslutsstadiet granskar myndigheten olika alternativ för införandet och fattar beslut om införande av tjänsten Tillstånd och tillsyn. Beslutet ska beredas utifrån resultatet av utredningsstadiet baserat på information från bland annat en kostnads-nyttoanalys (se utredningsstadiet). I beslutsstadiet ingår också att uppställande av mål och mätning förändringens framgång. Nedan finns verktyg relaterade till beslutsfattande.

Checklista över uppgifter och verktyg

Uppgifter i stadiet

 • Fastställ organisationen beslutsprocesser (hur beslut om införandet fattas) och agera enligt organisationens instruktioner
 • Kartlägga de intressenter som har ett betydande inflytande över införandet och säkerställ deras deltagande i beslutsfattandet 
 • Utred kännedomen om tjänsten Tillstånd och tillsyn i organisationen – finns det ett behov av att presentera tjänsten för ledningen/organisationen?
 • Bered dokumentationen relaterad till beslutsfattandet
  • Beslutsförslag med alternativ
  • Fördelar med och kostnader för införandet (kostnads-nyttoanalys) – detta används för att motivera olika alternativ
  • Fastställande av mål för och uppföljning av införandet (indikatorer)
  • Preliminär plan för införandet (uppgiftshelheter, uppskattade resurser och uppgiftslängd)
  • Risker relaterade till införandet (preliminärt analyserade)
 • Efter beslutet – Beslut om att införa tjänsten Tillstånd och tillsyn har fattats
  • Resurser för hela planeringen av införandet (kärnteamet), kom överens om att påbörja planeringen
  • Informera (åtminstone) centrala intressenter om beslutet
 • Kom överens om och säkerställ styrningen av införandet (mall och instruktörer) 

Verktyg i stadiet

Analys av intressenter (på kommande) ›