Hoppa till innehåll

Inför


Vid införandet aktiveras nya rutiner. Det innebär förändringar relaterade till personal, system och kundservice samt information om dem inom organisationen och till kunderna. Dessutom ska myndighetens service för kunder säkerställas genom en effektiviserad granskning av servicekedjan.

Eftersom införandet är det mest brådskande och känsliga stadiet, ska de relaterade uppgifterna och uppföljningen planeras i förväg. Dessutom gäller det att säkerställa att den personal som är involverad i införandet känner till sina uppgifter och kan samarbeta smidigt.

Kommunikation

Kommunikation är viktig vid införandet. Med tanke på en smidig verksamhet är det av största vikt att de parter i organisationen som är involverade i införandet är medvetna om hur införandet framskrider. Vikten av kommunikation accentueras om man måste avvika från den fastställda planen.

Planmässig kommunikation

I föregående stadium gavs instruktioner för en kommunikationsplan och kommunikationsmallar. Kommunikationsplanen stöder kommunikationen vid införandet, och mallarna påskyndar och effektiviserar kommunikationen när behov uppstår. Här finns instruktioner och mallar för kommunikationen i det föregående stadiet (på kommandet).

Anslutning av tjänster och start för den förnyade serviceprocessen

Valda myndighetsärenden i tjänsten Tillstånd och tillsyn läggs till myndighetens tjänster enligt följande:

 • Aktivering av ändringsstödet i organisationen
 • Uppdatering av tjänstebeskrivningarna inklusive språkversioner (Suomi.fi-webbtjänsten)
 • Uppdatering av styruppgifterna i Suomi.fi-servicedatalagret (SDL)
 • Startande av informationsöverföringen (integration)
 • Ändringar av annan kundhandledning för tjänsten

Säkerställande av serviceverksamheten

 • Personal (inloggning och åtkomst till tjänsten, användning av tjänsten)
 • Dirigering (från tjänsten Tillstånd och tillsyn till myndighetens tjänster)
 • Kontroll av tjänstens egenskaper
  • Aviseringar (till de rätta parterna)
  • Serviceinnehåll (kontrolleras i produktionen)
  • Statusinformation (myndigheten och kunden)
  • Förenklad tjänst (om aktiverad)
  • Meddelandetjänst

Checklista över uppgifter och verktyg

Uppgifter i stadiet

Den mest heltäckande listan över uppgifter vid införandet finns i den införandeplan som organisationen upprättat. Uppgifter som åtminstone måste vara slutförda innan man går vidare till nästa steg har sammanställts här.

 • Kommunikation vid införandet
  • Kommunikationens målgrupper enligt roll
  • Ärenden och situationer som kommunikationen omfattar
  • Meddelandemallar
  • Kundkommunikation
 • Personal (inloggning och åtkomst till tjänsten, användning av tjänsten)
 • Anslutning av tjänsten och startande av den förnyade serviceprocessen
  • Aktivering av ändringsstödet i organisationen
  • Uppdatering av tjänstebeskrivningarna inklusive språkversioner (Suomi.fi-webbtjänsten)
  • Uppdatering av styruppgifterna i Suomi.fi-servicedatalagret (SDL)
  • Startande av informationsöverföringen (integration)
  • Ändringar av annan kundhandledning för tjänsten
 • Säkerställande av verksamheten
  • Dirigering (från tjänsten Tillstånd och tillsyn till myndighetens tjänster)
  • Kontroll av tjänstens egenskaper
   • Aviseringar (till de rätta parterna)
   • Serviceinnehåll (kontrolleras i produktionen)
   • Statusinformation (myndigheten och kunden
   • Förenklad tjänst (om aktiverad)
   • Meddelandetjänst

Instruktioner och verktyg för stadiet

Kommunikation
(på kommande) ›

Tjänstebeskrivning, anslutning och kundhandledning
(på kommande) ›

Säkerställande av serviceverksamheten
(på kommande) ›