Hyppää sisältöön

Liittymisvaihtoehdot

Tapoja liittyä palvelukerrokseen on useita. Pääasiallisesti viranomaiset liittyvät palvelukerrokseen ottamalla käyttöön palvelukerroksessa olemassa olevan asioinnin. Tällöin viranomainen voi ottaa asioinnin käyttöön yhdellä alla kuvatuista tavoista:

  • Integraatio olemassa olevaan sähköiseen asiointipalveluun käyttäen palvelukerroksen määritettyä rajapintaa tai ohjelmistorobotiikkaa
  • Lomake- tai liitetoteutus, jossa viranomainen saa hakemuksen tiedot ja päivittää asioinnin tilaa manuaalisesti (ns. kevytasiointi)
  • Siirtymävaiheessa asiakasohjaus ilman hakemusta, jolloin asiakas ohjataan viranomaisen asiointijärjestelmään ja viranomainen päivittää palvelukerroksessa vain asioinnin päätiloja manuaalisesti esimerkiksi määräaikalaskentaa varten

Mikäli liittyvä viranomainen haluaa tuoda palvelukerrokseen kokonaan uuden asioinnin, edellyttää tämä sitoutumista asioinnin tietosisältöjen ja ohjetekstien kuvaamiseen sekä tietojen yhteensovitustyöhön jo tuettujen asiointien kanssa (katso Muutoksen ja käyttöönoton valmistelu).

Samalla viranomaisella voi olla palvelukerroksessa useita eri tavoilla käyttöön otettuja asiointeja. Käyttöönotto voi olla myös vaiheittainen, jolloin voidaan lähteä liikkeelle teknisesti kevyellä vaihtoehdolla ja toteuttaa rajapintaintegraatio myöhemmässä vaiheessa.

Milloin päätös liittymistavasta tehdään?

Liittymistapaa on suositeltavaa arvioida sen jälkeen, kun tavoitetila on hahmottunut ja viranomainen on tehnyt päätöksen palvelukerrokseen liittymisestä. 

Kuka päätöksen liittymistavasta tekee?

Päätöksen siitä, mitä asiointeja palvelukerrokseen liitetään, tekee viranomaisen johto todennäköisesti jo tavoitetilan määrittelyn yhteydessä. Teknisestä käyttöönotosta ja liittymistavan valinnasta vastaa tyypillisesti viranomaisen tietohallinto, joka pystyy myös arvioimaan palvelukerroksen yhteensopivuuden viranomaisen omiin tietojärjestelmiin ja niihin mahdollisesti tarvittavat muutokset. 

Palaa takaisin