Hyppää sisältöön

Arkkitehtuuri


Arkkitehtuurin tarkastelu ja muutoksien arviointi on osa viranomaisen käyttöönottoa. Käyttöönotettavien asiointien ja palvelun ominaisuuksien ottaminen osaksi viranomaisen palvelua vaikuttaa viranomaisen arkkitehtuuriin. Toiminnallisuudet, yhteensovitettavat tietosisällöt, käytettävä terminologia ja järjestelmät tulee huomioida viranomaisen arkkitehtuurissa.  

Luvat ja valvonta -palvelussa tehdään palvelun kokonaisarkkitehtuurityötä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa palvelun ja viranomaisten omien tietojärjestelmien toiminnallinen, tekninen ja tietosisällöllinen yhteentoimivuus. Tehty arkkitehtuuriaineisto on viranomaisen hyödynnettävissä ja sitä vasten voidaan arvioida, edellyttääkö palvelun käyttöönotto muutoksia viranomaisen omiin tietojärjestelmiin. Viranomainen voi hyödyntää kokonaisarkkitehtuuria myös prosessimuutosten suunnittelussa.

Palvelun kokonaisarkkitehtuurityön aineistoissa kuvataan toiminnallista, teknistä ja tietoarkkitehtuuria. Arkkitehtuuriaineistot on julkaistu arkkitehtuuripankkiin.