Hoppa till innehåll

Arkitektur


Granskning av arkitekturen och bedömning av förändringar är en del av myndigheternas införande. De tjänster och tjänsteegenskaper som införs som en del av myndighetens tjänster påverkar myndighetens arkitektur. Funktioner, kompatibelt datainnehåll, terminologi och system ska beaktas i myndighetens arkitektur.  

I tjänsten Tillstånd och tillsyn utförs tjänstens övergripande arkitektur, vars syfte är att möjliggöra tjänstens och myndigheternas egna informationssystems funktionella, tekniska och informationsmässiga interoperabilitet. Arkitekturen kan användas av myndigheten, och visavi den kan man bedöma om införandet av tjänsten kräver förändringar i myndighetens egna informationssystem. Myndigheten kan även använda den övergripande arkitekturen vid planeringen av processförändringar.

Materialet för tjänstens övergripande arkitekturarbete beskriver den funktionella, tekniska och informationsmässiga arkitekturen. Arkitekturmaterialet har publicerats i på finska arkitekturbanken.