Hoppa till innehåll

Informationsinnehåll och vokabulär


En gemensam vokabulär för myndigheter har tagits fram för tjänsten Tillstånd och tillsyn. Dess syfte är att harmonisera och säkerställa en konsekvent kommunikation med kunder och myndigheter.

Redan tillstånds- och tillsynshelheten omfattar som begrepp olika myndighetsförfaranden, såsom tillstånd, anmälan, registrering, plan, handbok och tillsyn. I vokabulären beskrivs de centrala begreppen i tjänsten Tillstånd och tillsyn. En vokabulär behövs så att alla begrepp i Tillstånds- och tillsynskontexten förstås på samma sätt. 

Myndigheten använder vokabulären för att samordna arkitekturen i sina egna informationssystem och informationsinnehållet med tjänsten. Vokabulärarbetet stödjer det övergripande arkitekturarbetet och informationssystemens interoperabilitet.

Vokabulären för tjänsten Tillstånd och tillsyn finns på finska i vokabulärverktyget för interoperabilitetsplattformen (YTI).

Vem ansvarar för att samordna begreppen och för vokabulärarbetet?

I allmänhet ansvarar myndighetens informationshantering och sakkunniga för samordningen av arkitekturen och informationsinnehållet med  tjänsten Tillstånd och tillsyn.